Felix Zilinskas
47F109E8-B1D2-44D2-833B-64B02629786F.JPG

#PORTESDEBARCELONA

En un intent de donar les gràcies a una bella terra que em va obrir les portes, d'agrair a l'univers per tant que m'ha donat, he creat al meu perfil d'instagram una sèrie de fotos de portes que em amb si en el meu camí deambulant per conèixer i tractar d'entendre a la meva nova llar. Altes, baixes, grans petites, noves, velles, decorades o humils. Portes ha de tota mena, però només sabràs que hi ha darrere si t'animes a passar-les.

--------------------------------------------

En un intento de dar las gracias a una hermosa tierra que me abrió sus puertas, de agradecer al universo por tanto que me ha dado, he creado en mi perfil de instagram una serie de fotos de puertas que me consigo en mi camino deambulante para conocer y tratar de entender a mi nuevo hogar. Altas, bajas, grandes pequeñas, nuevas, viejas, decoradas o humildes. Puertas hay de todo tipo, pero sólo sabrás qué hay detrás si te animas a pasarlas.

--------------------------------------------

In an attempt to thank a beautiful land that opened to me Its doors, to thank the universe for what it has given me, I have created in my profile of instagram a series of photos of doors that I get on my way roaming to know and try to understand my new home. High, low, large, small, new, old, decorated or humble. There are doors of all kinds, but you will only know what is behind if you dare to pass them.